dimecres, 29 de maig de 2013

LECTO ESCRIPTURA A P5

Els nens i les nens de P5 fa uns dies que ens convertim en mestres: fem dictats cooperatius. Ens posem per parelles, el membre de la parella que té el gomet és el mestre, haurà de dictar al seu company 3 paraules i una frase. Treballem tan la lectura com l'escriptura: el que dicta s'ha d'esforçar a llegir bé, ja que sinó, el seu company/a no podrà escriure. Un cop escrites les paraules i la frase, ells mateixos s'autocorregeixen el dictat, en primer lloc el "mestre" ha de llegir el que ha escrit la seva parella, si ho entén vol dir que ho ha escrit bé; en segon lloc, comparen el text escrit amb l'original, per valorar si falta alguna lletra, si n'hi ha alguna que ens enganya... Després fem un intercanvi de gomet i tornem a iniciar tot el procés.